Poskytované služby

ERGOTERAPIE

Co je hlavním cílem ergoterapie?

     Hlavním cílem ergoterapie je pomoci osobám, u kterých došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesem stárnutí k potížím v provádění každodenních aktivit, zachovat si maximální možnou soběstačnost v běžných denních, pracovních i volnočasových činnostech.

Ergoterapie v definici:

     Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. (Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

S čím Vám mohu pomoci?