Poskytované služby

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka.

Fyzioterapie je částí ucelené rehabilitace, kde se na řešení obtíží klienta podílí celý multidisciplinární tým odborníků: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, sociální pracovník, psycholog, příp. i další odborníci jako např. arteterapeut. Cílem fyzioterapie je, aby se klient zbavil obtíží a mohl se v maximální míře opět začlenit do života, pokud možno bez omezení.

Jak se na fyzioterapii připravit:

     Žádná speciální příprava není nutná, pouze si vezměte s sebou zprávu od lékaře (pokud ji máte) a výsledky z vyšetření (pokud jste nějaké podstoupili - např. rentgen, CT, MRI apod.).

Průběh fyzioterapie:

Anamnéza:

     Odebrání anamnézy spočívá zjednodušeně řečeno ve zjištění nynějších obtíží pacienta (jak vznikly, jak dlouho trvají, zda trvají stále či jsou výraznější v určitou denní dobu, charakter bolesti, co poskytuje úlevu, co naopak obtíže zhoršuje apod.) Dále se zjišťují možné souvislosti s pracovním prostředím, dysfunkcí vnitřních orgánů, psychickým rozpoložením, sportovní zátěží atd.

Vyšetření:

     Vyšetření klienta se provádí zpravidla ve spodním prádle – je dobré si vzít spodní prádlo, ve kterém se cítíte pohodlně, ženy příp. krátké elasťáky a sportovní podprsenku. Pokud byste se cítili nesmělí, je možné pracovat i v oblečení, v tom případě je vhodné mít oblečení co nejvíce obepínající tělo. Fyzioterapeut neprve vyšetřuje pohledem klienta vstoje, poté vleže. Následuje vyšetření pohmatem, kde se zjišťuje kvalita tkání (kůže, podkoží, svalů), rozsah pohyblivosti kloubů ve smyslu omezeného pohybu či naopak hypermobility, následují speciální testy na odlišení dysfunkce nervů a další vyšetření v závislosti na obtížích klienta.

Terapie:

     Na základě odebrané anamnézy a vyšetření se přistupuje k vlastní terapii. Terapie se dolaďuje v závislosti na tom, jak na dané fyzioterapeutické techniky a postupy klient reaguje. To, co je vhodné pro jednoho, nemusí být vhodné pro jiného. Pokud se najdou postupy, které klientovi ulevují od obtíží či celkově zlepšují stav, instuuje se klient, co má pravidelně dělat, aby se zlepšení stavu udrželo a zafixovalo. V první řadě jde o to, aby se klient naučil lépe vnímat sám sebe, aby postupně dokázal sám odlišit situace, které ho přetěžují a dokázal je optimálně změnit.

     Důležité je uvědomit si vzájemnou velmi úzkou provázanost obtíží těla se vším, co se děje v životě člověka. Nejlepší je zasáhnout více problematických oblastí současně – obecně se doporučuje především upravit životní režim, věnovat trochu více času sám sobě, najít si čas na procházku na čerstvém vzduchu, na nácvik relaxace či lehké cvičení, změnit alespoň částečně stravu apod.

Nejčastěji řešené obtíže v rámci domácí péče:

Nejčastěji řešené obtíže v rámci ambulantní péče: