Číslo odbornosti fyzioterapie = 902

Číslo odbornosti fyzioterapie udává novela vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb. z roku 2009, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Odbornost fyzioterapie = 902

Vyhláška 134/1998 Sb. - Novela 2009 - plné znění ve formátu .pdf - daný údaj naleznete na str. 592