Hygienické požadavky pro fyzioterapii

Hygienické požadavky pro fyzioterapii udává vyhláška č. 306/2012 Sb. = Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Vyhláška 306/2012 Sb. - plné znění ve formátu .pdf