Etický kodex fyzioterapeuta

Lékařské časopisy na internetu

Informační zdroje na internetu

Platové třídy fyzioterapeutů

Platové tabulky fyzioterapeutů

Hodnota bodu pro fyzioterapii pro rok 2013